Kontrakt współpracy z rodzicami

Lp. RODZICE NAUCZYCIEL
1. Ściśle współpracują z nauczycielem. Znosi bariery komunikacyjne w relacjach nauczyciel – rodzic.
2. Uczestniczą w zajęciach otwartych. Podkreśla w rozmowie mocne strony dziecka, zauważa nawet najmniejsze osiągnięcia.
3. Aktywnie włączają się w życie grupy
i przedszkola.
Podaje fakty, nie ocenia, nie uogólnia.
4. Wspomagają przedszkole w tworzeniu warunków do edukacji i wychowania. Jednoznacznie określa, czego oczekuje od dziecka i rodzica.
5. Współdecydują o sprawach grupy, przedszkola. Stwarza rodzicowi możliwość wypowiedzenia swojej opinii.
6. Okazują szacunek nauczycielowi. Traktuje rodziców z szacunkiem i życzliwością.
7. Uczestniczą i organizują spotkania integracyjne. Integruje rodziców, skupia ich wokół realizacji wspólnych celów.