cala_polska_czyta_dzieciom

Zaszczepiona w dzieciństwie
pasja do książek i czytania
jest witaminą dla psychiki
i umysłu dziecka,a jednocześnie
chroni je przed uzależnieniem
od mediów elektronicznych
i fałszywych wartości masowej kultury.

          W miesiącu czerwcu w grupie Muchomorków rozpoczęto cykl czytania bajek przez rodziców i zaproszonych gości. Codziennie rodzice bardzo chętnie przychodzili i z wielkim zaangażowaniem zapoznawali dzieci z inną bajką. Niezwykłe przygody bohaterów, ale przede wszystkim znakomite zaprezentowanie tekstu przez gości spowodowały, iż dzieci z ogromną uwagą śledziły przebieg akcji w opowiadaniu, poparty ilustracjami. Z każdą osobą czytającą dzieci mają wspólną fotografię, która upamiętniła ten niezwykły dzień ze swoim rodzicem. Przedszkolaki dziękowały za każdą przeczytaną bajkę i zapraszały kolejnych rodziców do dalszej współpracy. Każdy zaproszony gość wpisywał się do pamiątkowej księgi zamieszczając dzień, tytuł bajki i przemiłe słowa uznania. Wszystkim czytającym dziękujemy za poświęcony czas oraz słodkie niespodzianki, które dzieci otrzymywały na zakończenie spotkania.

miniaturka-Bezpieczny powiat dąbrowski z AED (Small)

          Nasze przedszkole włączyło się w akcję zbierania głosów na projekt „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – ludzkie życie”. Zakłada on zakup 7 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, które będą zamontowane na zewnątrz budynków wszystkich urzędów gmin powiatu dąbrowskiego, a także przeprowadzenie ponad 90 bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na projekt mogą głosować tylko mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, którzy mają ukończone 16 lat.

Zagłosować można tylko jeden raz wybierając wyłącznie jeden z trzech sposobów:

    1. osobiście – poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się m.in. w naszym przedszkolu, Starostwie Powiatowym czy C.H. Dąbrowiak;
    2. elektronicznie – GŁOSUJ
    3. korespondencyjnie

Pamiętaj – głos można oddać tylko raz! Jeśli oddasz więcej głosów (np. głosując osobiście i przez Internet) wszystkie Twoje głosy będą nieważne.

Głosowanie odbywać się będzie tylko do 6 lipca 2016 roku.

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie. Dlatego każdy oddany głos jest bardzo ważny!

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl

Wszystkim, którzy oddali swój głos serdecznie dziękujemy!

IMG_0076 (Small)

          Dnia 14.06.2016r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących szkodliwości azbestu. Zajęcia te prowadzone były w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, który jest finansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy tzw. „Fundusz Szwajcarski”. Przedszkolaki dzięki pogadance i prezentacji multimedialnej dowiedziały się między innymi co to jest azbest, dlaczego jest on tak niebezpieczny dla naszego zdrowia oraz kto i w jaki sposób może demontować i zabezpieczać wyroby zawierające ten szkodliwy minerał. Zdobytą wiedzę dzieci utrwaliły podczas konkursów i zabaw ze smokiem Azbestodontem. Na zakończenie spotkania każdy przedszkolak otrzymał od przybyłych gości upominek w postaci ulotek, kolorowanek i kredek. Więcej informacji na temat demontażu i bezpiecznego składowania wyrobów zawierających azbest można znaleźć na stronie: www.wolniodazbestu.pl